14 april

Bevrijdend kader

In een zogenaamd ‘briefadvies’ aan de staatsecretaris van VWS (april 2011) spreekt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zich uit over de overheveling van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. De Raad maakt zich zorgen dat de decentralisering zich beperkt tot een bestuurlijke operatie,…

Lees verder

14 april

Uitstel bezuinigingen

De voorgenomen bezuiniging op het Passend Onderwijs (PO) wordt later en geleidelijker ingevoerd. Het kabinet wil hiermee een zorgvuldige invoering van het PO bevorderen. De bezuiniging start nu in 2013 met een bedrag van 100 miljoen euro. Dit bedrag loopt in 2014 op naar 200 miljoen euro en is vanaf…

Lees verder

14 april

Eigen Kracht Centrale

In 2010 is het aantal Eigen Kracht Conferenties toegenomen ten opzichte van 2009. De tevredenheid van aanvragers, familie, kinderen en jongeren scoorde ruim voldoende (7,5) Zie de EKC Jaarcijfers 2010, www.eigen-kracht.nl).

Lees verder

31 maart

Vermaatschappelijking

Vermaatschappelijking in de zorg, verantwoordelijkheid van gemeenten Het gemeentelijk beleid is niet klaar met de komst van woon-zorgvoorzieningen in de buurt of wijk. Het moet de participatie en integratie van de bewoners tot doel hebben en mogelijk maken. Dit vraagt om initiatieven op het gebied van…

Lees verder

31 maart

Freek en Giovanni

Freek Klaassen is 91 jaar oud en in zijn arbeidzame leven voor een groot deel werkzaam geweest als boekbinder in Nieuwegein. Ik ontmoette Freek eind vorig jaar in het Van ’t Lindenhoutmuseum in Nijmegen, waar ik vrijwilliger ben. Hij liep iets voorover gebogen en stak keurig in het pak. Hij…

Lees verder