13 juli

Samen met kennis de praktijk verbeteren:...

Werkt u bij een gemeente en vraagt u zich af of uw beleidsaanpak optimaal werkt? Of wilt u weten hoe u het effect van uw aanpak kunt vergroten? Onderzoek kan daarbij helpen. De brochure Samen met kennis de praktijk verbeteren geeft tips en voorbeelden van wat onderzoek in uw gemeente kan betekenen voor de…

Lees verder

30 juni

Je mag zijn zoals je bent

Samen met een basisschool in Emmen organiseerde 0/24 op donderdag 23 juni een lezing van emeritus hoogleraar orthopedagogiek Sieneke Goorhuis-Brouwer over de ontwikkeling van het jonge kind. In de centrale ruimte van de school luisterden zo’n 70 ouders en leerkrachten van verschillende scholen naar een…

Lees verder

07 juni

Nieuwe visie in organisaties leidt tot...

Nieuwe visie in organisaties leidt tot ‘afstoting’ Onlangs voerde ik een gesprek met een bestuurder van een zorginstelling. Hij gaf aan: ‘nu hebben we een mooie nieuwe visie over hoe we zorg op een andere manier willen verlenen.’ We willen onder meer bijdragen aan de zelfredzaamheid van onze…

Lees verder

31 mei

Rapport externe evaluatie van twee...

Lees verder

27 mei

Ontwerpen van verzuim in ZZZ-teams: Nieuws...

Onlangs sloten we de eerste ronde van ons ‘Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelfsturende Teams’ af. We ervaren dat veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze onderwerpen als verzuim en inzetbaarheid kunnen oppakken binnen een zelfsturend- zelforganiserend- of zelfstandig team.  In ons…

Lees verder

02 februari

Nieuw programma door Mariekewerkt:...

Ons onderzoek toonde aan dat verzuim beinvloed wordt door het werken in zelfsturende teams. Ook werd duidelijk dat de wijze waarop teams ingericht worden van invloed is op de hoogte van het verzuim. Om hier meer over te weten te komen en ervaringen in op te doen, start op 22 februari ons nieuwe programma…

Lees verder

13 december

Artikel in BG-magazine: Verzuim… Een...

Verzuim.... Een worsteling bij zelfsturing? Door: Marieke Wilke en Marieke Schurink in BG-MAGAZINE, deel (2) Voor elk van de negen zorgorganisaties die hebben meegedaan aan de  Expeditie ‘Verzuim in ZZZ-teams’ bleek er een belangrijke vraag te zijn: welke verantwoordelijkheid rondom verzuim beleggen we…

Lees verder