19 december

Verandering naar zelforganiserende teams...

(0-24 rod) Zelforganiserende teams kunnen werken als teams 'onderhandelen' over de condities van succes. Het doorbreken van de reflex: "Het bedenken wat de ander nodig heeft en vergeten aan zichzelf te denken", is in deze verandering cruciaal. “Dan wil ik naar het toilet en dan heeft er weer één een…

Lees verder

21 november

Extra aandacht, extra veel aandacht en geen...

Op een website met informatie over een basisschool zag ik een overzichtje waarin stond hoeveel leerlingen van de school ‘geen extra aandacht’, ‘extra aandacht’ en ‘extra veel aandacht’ kregen. Het verbaasde mij. Waarom wordt dit onderscheid gemaakt? Wat wordt onder ‘aandacht’ verstaan? Is het zo bijzonder…

Lees verder

21 november

Verwondering

Door de aard van mijn werk kom ik in verschillende organisaties. Hoewel ik in en voor die organisaties werk blijf ik een relatieve buitenstaander en kijk ik als het ware van buiten naar binnen. Soms met verbazing en vaak met verwondering. Veel is bepaald en geregeld in het onderwijs. Toen mij in het…

Lees verder

20 oktober

Kwaliteit van zorg verandert niet als je...

Kwaliteit van zorg verandert niet als je blijft doen wat je altijd al deed Een klant van ons met wie ik intensief werk, hoor ik regelmatig de legendarische woorden zeggen: ‘Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg.’ Ja, dit slaat op verandering, ook in organisaties. Er…

Lees verder

17 oktober

Nieuwsbrief Mariekewerkt over onder meer het...

NIeuwsbrief van Mariekewerkt (oktober): In onze rubriek ‘Nieuws uit onze programma’s vertellen we iets over het teamprogramma dat inmiddels in de steigers staat en waar we de laatste hand aan leggen. Bij de rubriek ‘Weet je dat’ delen we nieuws, onder meer uit de expedities en uit onderzoek.¹   Nieuws…

Lees verder

14 juli

Mediator 18: ‘Er wordt te weinig kennis...

Het werk van Nederlandse verpleegkundigen en verzorgenden behoeft meer wetenschappelijke onderbouwing. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe gaat een verpleegkundig leiderschapsprogramma hieraan bijdragen? Mediator vroeg het Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht.

Lees verder

13 juli

Factsheet over toekomst bekostiging...

Wijkverpleegkundigen zijn teveel tijd kwijt aan papierwerk. Er wordt nu nog betaald voor afzonderlijke handelingen die wijkverpleegkundigen verrichten: hoe meer verschillende handelingen hoe meer er geregistreerd moet worden. Daar komt verandering in. 

Lees verder