30 oktober

Decentraliseer ook de kinderbijslag

De transitie jeugdzorg heeft vele mooie beloften. Beloften waarvan iedere gemeente zegt deze te willen waarmaken. Om te kunnen investeren in de lokale jeugd en gezinnen, vragen gemeenten beleidsruimte en om het gericht kunnen inzetten van de beschikbare middelen. Met de transitie worden ook de voor…

Lees verder