30 juni

Hoe weten we of de baanafspraken voor...

In het Sociaal Akkoord hebben kabinet en werkgevers afgesproken dat ze 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De extra banen moeten in 2026 gerealiseerd zijn: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Maar hoe weten we nu of die extra banen er ook daadwerkelijk…

Lees verder

28 juni

Ontwerp Besluit Jeugdwet wordt...

Het ontwerp van het Besluit Jeugdwet is voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer en wordt gepubliceerd in de Staatscourant, in het kader van de zogenaamde ‘voorhangprocedure’. Daarna zal het ontwerp op enig moment ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Op grond van de Jeugdwet worden…

Lees verder

27 juni

Factsheet voor gemeenten: 'Jeugd-GGZ inkopen...

Hoe gebruikt u de bestaande landelijke structuren in de GGZ in de overeenkomsten die u met aanbieders van Jeugd-GGZ afsluit? Hoe pakt u de inkoop van Jeugd-GGZ concreet aan? Deze factsheet informeert gemeenten daar uitgebreid over.

Lees verder

26 juni

De meest gestelde vragen over de...

In een infoblad zijn alle veelgestelde vragen over de Participatiewet verzameld en geordend in rubrieken.

Lees verder

26 juni

Definitieve versie normenkader JB/JR openbaar

Op woensdag 25 juni 2014 is de definitieve versie van het normenkader JB/JR voor instellingen die jeugdbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering (JB/JR) uitvoeren openbaar gemaakt. Alle organisaties die JB/JR uitvoeren, ontvangen van het Keurmerkinstituut een certificaat als is voldaan aan de eisen…

Lees verder

24 juni

E-zine Wmo inzicht over 'laatste ronde Wmo...

De Eerste Kamer behandelt op 7 en 8 juli de Wmo 2015. Voor 'Wmo inzicht', het tweemandelijkse e-zine van VGN, aanleiding om 'de Wmo-puzzel te beschrijven die er nu ligt'.

Lees verder

24 juni

Levering beleidsinformatie aan gemeenten...

Op 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Het betreft hier beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vandaag hebben de…

Lees verder