28 november

Toezichtonderzoek Werk & Inkomen: nieuwe...

De VNG, Divosa en de Inspectie SZW stemden onlangs in met nieuwe afspraken over toezichtonderzoek op het terrein van Werk en Inkomen. Deze afspraken dienen onder meer tot inperking van de toezichtlast voor gemeenten door Inspectieonderzoek.

Lees verder

26 november

Veelgestelde vragen pgb & Wmo 2015

Welke rechten en plichten hebben pgb-houders? Hoe zit het met de tarieven? Wat wordt bedoeld met de zorginhoudelijke toets van overeenkomsten? Deze en andere zaken komen aan de orde in ons overzicht 'Veelgestelde vragen en antwoorden pgb & Wmo 2015'.

Lees verder

25 november

Reikwijdte overgangsrecht AWBZ/Wmo:...

Cliënten met een AWBZ-indicatie houden tijdens 2015 recht op passende ondersteuning: dat bepaalt het overgangsrecht AWBZ/Wmo 2015. Dat wil niet zeggen dat de zorg op exact dezelfde wijze of door dezelfde aanbieder moet worden verleend.

Lees verder

24 november

Is gegevensoverdracht Jeugd gecheckt op...

Is bij de gegevensoverdracht Jeugd een check geweest op het woonplaatsbeginsel? Deze vraag komt vaak binnen bij het Ondersteunings Team Decentralisaties

Lees verder

22 november

Uw betalingsadministratie Jeugd in acht...

De startdatum van de decentralisatie Jeugdhulp komt snel dichterbij. Gemeenten moeten 1 januari het bedrijfsvoeringsproces in hun backoffice klaar hebben. Via ons ' Model Inrichting Declaratieproces' krijgt u als gemeente snel zicht op de stappen, die u moet zetten om uw betalingsadministratie goed op de…

Lees verder

21 november

Langer thuis? Toekomstbestendig wonen begint...

Welke oplossingen zijn er om het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig te maken? De publicatie 'Langer thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag' inspireert u met acht projecten. 

Lees verder

20 november

Advies VNG over objectief verdeelmodel Wmo

Het nieuwe, objectieve verdeelmodel Wmo 2015 bestaat in feite uit twee modellen: een voor begeleiding en een voor de taken van centrumgemeenten (beschermd wonen). De VNG adviseert het Rijk positief over het eerste model, het verdeelmodel beschermd wonen voldoet echter niet aan de…

Lees verder