23 december

Verschenen: factsheet GGZ-vervoer

De afgelopen zijn er veel vragen van gemeenten binnengekomen over het GGZ-vervoer. Het ministerie van VWS heeft in een factsheet een en ander op een rijtje gezet.

Lees verder

22 december

Continuïteit ADHD-zorg door kinderartsen...

De VNG, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Rijk en de relevante branche- en beroepsorganisaties hebben afspraken gemaakt die de continuïteit regelen voor het behandelen van kinderen met ADHD problematiek door kinderartsen.

Lees verder

19 december

Transitiecommissie voorziet onverwachte...

Gemeenten hebben tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen om continuïteit van zorg en ondersteuning te garanderen. Dit constateert de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) - onder voorzitterschap van Han Noten (burgemeester Dalfsen) -  in haar eerste voortgangsrapportage.

Lees verder

19 december

Transitiecommissie Sociaal Domein voorziet...

Gemeenten hebben tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen om continuïteit van zorg en ondersteuning te garanderen. Dit constateert de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) - onder voorzitterschap van Han Noten (burgemeester Dalfsen) -  in haar eerste voortgangsrapportage.

Lees verder

18 december

SZW publiceert Besluit advisering beschut...

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt een aantal onderdelen van de Participatiewet uit in lagere regelgeving (AMvB's). In het Besluit advisering beschut werk worden de criteria vastgelegd op basis waarvan UWV mensen beoordeelt die door gemeenten worden voorgedragen voor een advies…

Lees verder

17 december

Opdrachtgevers waarderen Leonard Geluk voor...

Staatssecretaris Van Rijn (VWS), staatssecretaris Teeven (VenJ), Jantien Kriens (VNG) en Marc Witteman (IPO) hebben Leonard Geluk en de andere leden van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) bedankt voor hun inzet. De opdrachtgevers hebben hun waardering uitgesproken voor de belangrijke…

Lees verder

17 december

VNG reactie op eindrapport Commissie-Geluk

De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd presenteert vandaag haar eindrapportage. De VNG ziet het rapport als inspirerende voorzet tot een zich steeds vernieuwende jeugdhulp. Wij zijn de commissie zeer erkentelijk voor haar grote betrokkenheid.

Lees verder