31 januari

Dilemma's rond decentralisaties: handreiking...

Wat mag en kan een raadslid doen als inwoners van hun stad informatie delen over de decentralisaties in de zorg? Wanneer is zo'n signaal een individueel geval en wanneer een structureel probleem? Met deze vragen en dilemma’s krijgen raadsleden te maken.

Lees verder

30 januari

Informatiekaart over opstellen en gebruik...

De Informatiekaart Beleidsregels Wmo en Jeugd behandelt het opstellen en gebruiken van beleidsregels in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Het biedt gemeenten inzicht in de verschillende begrippen rond beleidsregels en tips voor het opstellen ervan.

Lees verder

30 januari

Transitievergoeding nader uitgewerkt

Op grond van de Wet werk en zekerheid is de werkgever, als is voldaan aan de voorwaarden, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd indien de beëindigingsprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart op of na 1 juli 2015.

Lees verder

30 januari

Nieuwe FAQs over PGB, overgangsrecht en...

Nieuwe vragen over Indicatie & overgangsrecht, onderwijs en zorg en PGB en kinderbeschermingsmaatregelen worden hieronder beantwoord. Indicatie & overgangsrechtWiens besluit is leidend over welke zorg verleend wordt indien een huisarts een verwijzing voor 1 januari 2015 heeft afgegeven en de huisarts…

Lees verder

29 januari

Scholingsmodules Oberon voor ambtenaren in...

Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee. Adviesbureau Oberon biedt in overleg met de VNG in 2015 weer diverse scholingsmodules aan.

Lees verder

28 januari

Jaardocument jeugd 2015 vastgesteld

Staatssecretaris Van Rijn van VWS en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hebben het jaardocument jeugd 2015 vastgesteld. Het jaardocument is het document waarmee aanbieders van jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen jaarlijks verantwoording…

Lees verder

28 januari

Jaarbericht Jeugd 2015 nuttig voor gemeenten

Op grond van de Jeugdwet zijn jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verplicht om verantwoordingsgegevens te verstrekken. Deze gegevens staan in het Jaardocument Jeugd 2015.

Lees verder