28 februari

Jurisprudentie Jeugdwet: 'Regierol voor...

Een nieuwe lente, een nieuw geluid? Gemeenten hebben de regie in het Jeugddomein. Dit maakt de VNG op uit een actuele uitspraak van Rechtbank Gelderland in een zaak over jeugdhulpverlening.

Lees verder

27 februari

Overzicht meldingen Monitor Transitie Jeugd...

Op 1 januari 2015 is de Monitor Transitie Jeugd van start gegaan. De resultaten van die monitor tot 10 februari 2015 zijn nu beschikbaar. De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de…

Lees verder

26 februari

Tips voor passende jeugdhulp in afwachting...

Vooruitlopend op de richtlijn 'Samen beslissen over passende hulp' geeft een mede-ontwikkelaar vast wat tips. Veel nieuwe buurt- en wijkteams zijn nog bezig met het inrichten van hun werkprocessen en kunnen best wat hulp gebruiken. Vandaar de tips, de richtlijn komt eind 2015 beschikbaar.

Lees verder

25 februari

Programma Versterking Uitvoeringspraktijk...

Op 12 januari 2015 heeft het ministerie van VWS het programmavoorstel goedgekeurd. De programmatekst is vandaag gepubliceerd.

Lees verder

24 februari

Overzicht contactpersonen...

Voor het slagen van transformatie van de jeugdhulp is het belangrijk dat jongeren, ouders en kinderen zelf bij de beleidsvoorbereiding en –evaluatie betrokken zijn. Om elkaar te kunnen vinden hebben cliëntenorganisaties en gemeenten behoefte aan een overzicht van gegevens van contactpersonen bij…

Lees verder

24 februari

Vooraankondiging transnationale...

Op 19 maart 2015 zal het Joint Programming Initiative 'a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) de subsidieoproep 'Intestinal Microbiomics' lanceren. Deze transnationale subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de effecten van voeding op de darmflora en de impact van voedingsgerelateerde variaties…

Lees verder

24 februari

Minister Asscher treft overgangsregeling...

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers…

Lees verder