31 maart

Handreiking vroegsignalering licht...

Het Landelijk kenniscentrum LVB heeft een handreiking gepubliceerd over het vroegtijdig signaleren van een licht verstandelijke beperking (LVB) of achterstanden en risico’s in de ontwikkeling die kunnen leiden tot een licht verstandelijke beperking.

Lees verder

31 maart

Sociale teams: met een tool zicht op kosten...

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van huishoudens die een beroep doen op de Wmo, de jeugdwet en de participatiewet. Veel gemeenten kiezen voor een integrale aanpak in het sociale (wijk)team onder het motto ‘één huishouden, één plan, één regisseur.’ Het doel? Betere en…

Lees verder

30 maart

Indienen verzoek compensatie effecten...

Gemeenten gaven signalen over dreigende tekorten door toepassing van het woonplaatsbeginsel in verband met residentiële voogdijkinderen en kinderen waarvan de woonplaats van de gezagdrager niet is te achterhalen. De VNG en het ministerie van VWS maakten hierover oktober vorig jaar bestuurlijke…

Lees verder

27 maart

Inspectierapport ‘Meldkamers’ aangeboden...

Minister Van der Steur heeft van de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom het rapport ‘Meldkamers’ ontvangen. De minister had de Inspectie gevraagd onderzoek te doen naar de organisatie, taakuitvoering en aandachtspunten van alle meldkamers met het oog op de transitie naar een Landelijke…

Lees verder

27 maart

Indienen verzoek tot compensatie voor...

Naar aanleiding van signalen over tekorten bij gemeenten voor residentiële voogdijkinderen en kinderen waarvan de woonplaats van de gezagdrager niet te achterhalen is, hebben de VNG en VWS in oktober 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt. Met deze afspraken willen de VNG en VWS voorkomen dat de…

Lees verder

27 maart

Maatschappelijk werk doven: toegang & eigen...

Er bestaan landelijke inkoopafspraken over de begeleiding (op basis van de Wmo) voor mensen met een zintuigelijke beperking. Een van de onderdelen  is het maatschappelijke werk voor doven en slechthorenden. De VNG adviseerde gemeenten in november 2014 over de toegang en de eigen bijdragen.

Lees verder

26 maart

VWS geeft opdracht voor Programma Nationaal...

Gewoon Bijzonder is de naam van het Nationaal Programma Gehandicapten. ZonMw heeft van VWS de opdracht gekregen om dit nieuwe programma te ontwikkelen.

Lees verder