30 april

Pauline Meurs vandaag laatste dag voorzitter...

Pauline Meurs is vandaag voor het laatst voorzitter van ZonMw. Zij legt iets eerder dan gepland haar functie neer in verband met haar benoeming als voorzitter voor de Raad van Volksgezondheid en Samenleving.

Lees verder

30 april

Handreiking beleidsinformatie jeugd nu...

Gemeenten ontvangen beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Vanaf vandaag is online de handreiking beleidsinformatie jeugd beschikbaar. Hierin wordt uitgelegd hoe de beleidsinformatie verzameld wordt, beschikbaar komt en waarom…

Lees verder

29 april

Ruim 2 miljoen euro voor moleculair...

NWO, Topsector Life Sciences & Health en de UK Cystic Fibrosis Trust stellen in totaal ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor moleculair eiwitonderzoek naar Cystic Fybrosis, ook wel bekend als taaislijmziekte.

Lees verder

29 april

VNG-commissie Gezondheid & Welzijn bijeen op...

De VNG-commissie Gezondheid & Welzijn vergadert morgen weer bij de VNG in Den Haag. Op de agenda onder meer: het (concept)beleidsplan van de commissie, de Vernieuwingsagenda Wmo & Sociaal domein, en het advies van de commissie-Lenferink over de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

Lees verder

28 april

Gemeenten werken actief mee aan...

Gemeenten zijn hard aan de slag met hun bijdrage aan de herstelacties voor het pgb-trekkingsrecht. In de afgelopen weken is door alle gemeenten gehoor gegeven aan het verzoek tot het controleren en corrigeren van gegevens in het trekkingsrechtsysteem.

Lees verder

28 april

VNG-standpunt over financiële punten in...

Het kabinet heeft een positief eerste beeld van de decentralisatie jeugd naar buiten gebracht. De VNG deelt die analyse. Aan deze prille transitie zitten echter wel financiële randvoorwaarden gekoppeld, die van doorslaggevend belang voor het welslagen zijn.

Lees verder

28 april

VNG standpunt over financiële punten in...

Het kabinet heeft een positief eerste beeld van de decentralisatie jeugd naar buiten gebracht. De VNG deelt die analyse. Aan deze prille transitie zitten echter wel financiële randvoorwaarden gekoppeld, die van doorslaggevend belang voor het welslagen zijn.

Lees verder