29 mei

Kortingen budgetten Wmo en Jeugd grotendeels...

Het kabinet besluit af te zien van de voorgenomen korting op de gemeentelijke budgetten Jeugd en Wmo voor 2015. Het beeld voor de komend jaren komt gunstiger uit dan eerder gepresenteerd. Daarmee is aan een slepende kwestie tussen Rijk en VNG een einde gekomen.

Lees verder

29 mei

Handreiking CORV nu beschikbaar

De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein. De handreiking CORV is nu beschikbaar. Hierin wordt onder andere uitgelegd welke informatie via…

Lees verder

28 mei

Veelbelovende financiële innovatie: Health...

In opdracht van ZonMw voerde Society Impact in samenwerking met EY een verkenning uit naar de mogelijkheid om Health Impact Bonds in te zetten als nieuw financieringsinstrument voor de implementatie of opschaling van projecten. Het is een instrument om private investeerders/fondsen, zorgverleners,…

Lees verder

27 mei

Nieuw programma sportblessurepreventie

ZonMw heeft van VWS de opdracht gekregen uitvoering te geven aan het nieuwe programma sportblessurepreventie. In de uitvoering wordt aangehaakt bij het bestaande Onderzoeksprogramma Sport.

Lees verder

27 mei

Woonplaatsbeginsel en jeugdhulp: aangepaste...

Na signalen van gemeenten over financiële tekorten bij de toepassing van het woonplaatsbeginsel ontwikkelden VNG en VWS een procedure voor een verzoek om compensatie.

Lees verder

26 mei

Transformatie en de wijk: verslag...

Meer dan 150 deelnemers vanuit gemeenten, sociale teams, aanbieders en onderwijs waren donderdag 23 april in Tilburg bijeen voor de regiobijeenkomst ‘Transformatie en de wijk’. In dit bericht een verslag, een sfeerimpressie en alle presentaties.

Lees verder

22 mei

Voor de Jeugd Dag zoekt inspirerende...

De ministeries van VWS, VenJ en de VNG houden op maandag 5 oktober voor de derde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’ in de Westergasfabriek in Amsterdam. Heeft u of uw gemeente een vernieuwende aanpak die niet op deze dag mag ontbreken? Doe een voorstel voor een workshop of activiteit. Criteria zijn: inhoudelijke…

Lees verder