30 juni

Nieuwe oproep: Toepassen van innovaties om...

De oproep Toepassen van Innovaties richt zich op vermindering en/of vervanging van dierproeven binnen onderzoek naar kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en/of neurodegeneratieve ziekten.

Lees verder

29 juni

Gebruik L-codes bij landelijke inkoop in...

Gemeenten en zorginstellingen wisselen declaraties uit voor jeugdzorg. In dit kader krijgt de VNG regelmatig vragen van gemeenten over het gebruik van L-codes en het gebruik daarvan in de iJW standaarden.

Lees verder

29 juni

Minister verdubbelt budget voor...

Direct na de officiële opening van het WK Beachvolleybal in Den Haag, heeft voorzitter Harry van Dorenmalen van het Topteam Sport de Kennis- en innovatieagenda Sportinnovator overhandigd aan minister Schippers.

Lees verder

26 juni

Videoreeks 'Sociale Teams en Werk &...

Het VNG-Programma Sociale Teams bezocht gmeenten om te kijken hoe zij de doelstelling om mensen te laten participeren koppelen aan de opdracht van de sociale teams. We doen verslag via een reeks video's, deze week in aflevering nummer 3: de parktijk in Hardenberg.

Lees verder

25 juni

VWS wil meer inzet op antibioticaresistentie

De ministeries VWS en EZ willen onderzoek naar nieuwe antibiotica, behandelingen, medische technologie en alternatieven voor antibiotica. Minister Schippers (VWS) heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. De zorgsector erkent de urgentie om onjuist gebruik van…

Lees verder

25 juni

Meicirculaire – Toelichting op Jeugdbudget

Op 1 juni 2015 is de meicirculaire 2015 gepubliceerd. De meicirculaire bevat de noodzakelijke informatie voor gemeenten om hun begroting op te stellen. Via internetberichten van het ministerie van Binnenlandse Zaken is achtergrondinformatie verschaft. Een uitgebreide tekstuele toelichting op het onderdeel…

Lees verder

25 juni

Vooraankondiging VNG-aanbesteding doventolk...

De VNG start een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering en bemiddeling van de regeling doventolk leefdomein voor de jaren 2016 en 2017 (met een mogelijke verlenging voor de jaren 2018 en 2019).

Lees verder