31 juli

Kostenbesparing voor gemeenten door afkoop...

De Wmo kent het regresrecht. Dat houdt in dat een gemeente de kosten voor Wmo-voorzieningen kan verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Daarbij komen gemeenten meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar.

Lees verder

30 juli

Nieuwe themapagina Cliëntondersteuning

Volgens de nieuwe Wmo moeten gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Ook de cliëntondersteuning voor jeugd en gezin is geregeld in de Wmo 2015 (en dus niet in de Jeugdwet). Rond de decentralisatie verscheen de nodige informatie over cliëntondersteuning.

Lees verder

28 juli

Verpleegkundige interventies voor...

In het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II werken 7 onderzoekslijnen aan het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen en aan het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor verplegingswetenschap. Dit leidt tot direct toepasbare interventies.

Lees verder

27 juli

Wat gebeurt er met het hoofdbehandelaarschap...

Het hoofdbehandelaarschap in de GGZ moet een zorginhoudelijke invulling krijgen, waarbij de zorgvraag en de voorkeur van cliënt een duidelijke plaats krijgen. Dit is een van de adviezen van de commissie-Meurs. Ook voor gemeenten is het belangrijk om deze ontwikkeling te volgen.

Lees verder

27 juli

Talentendag ‘Pump Your Career’ voor...

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) organiseren in 2015 weer Pump your Career, het driejaarlijkse evenement waarop talent- en carrièreontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap centraal staan. NWO en LNVH hechten grote…

Lees verder

24 juli

Handreiking inkoop kindergeneeskunde...

Vanaf 1 januari 2016 vallen delen van de kindergeneeskundige zorg onder de Jeugdwet. Om (samenwerkingsverbanden van) gemeenten te ondersteunen bij de inkoop van deze zorg is er een handreiking gemaakt.

Lees verder

24 juli

Leidraad uitwisselen informatie afbouw...

Deze leidraad gaat over de mogelijkheden voor gezamenlijk overleg bij de afbouw van capaciteit in de zorg. Door de veranderingen in de zorg hebben bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen teveel capaciteit. Deze leidraad is bedoeld voor zorgkantoren, gemeenten en aanbieders van langdurige zorg of…

Lees verder