31 augustus

Meer en verbeterde opvoedinformatie voor...

Voor alle gemeenten is vanaf 5 oktober content beschikbaar over het thema ouderschap. Uit diverse onderzoeken van Stichting Opvoeden.nl blijkt dat ouders behoefte hebben aan adviezen over situaties die alle ouders aangaan,

Lees verder

31 augustus

Thuishulpaanbieders, gemeenten en vakbond...

Aanbieders, gemeenten en CNV Zorg & Welzijn stellen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden centraal bij de inkoop van huishoudelijke hulp. Samen willen ze voorkomen dat medewerkers en mensen die zorg nodig hebben de dupe worden van teveel nadruk op een zo laag mogelijke prijs. Op verzoek van staatssecretaris…

Lees verder

31 augustus

Voor de Jeugd Dag, bent u er ook weer bij?

Op maandag 5 oktober organiseren de ministeries VWS, V&J en VNG voor de derde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’ voor ongeveer 1300 deelnemers.  Ook u bent welkom! Op deze dag komen transitiemanagers, beleidsmedewerkers en wethouders van gemeenten, regio’s, samenwerkingsverbanden…

Lees verder

30 augustus

Eén Brabants meldpunt voor kinderen in...

In Zuidoost Brabant werken gemeenten en hulporganisaties samen in één crisismeldpunt om te voorkomen dat kinderen en jongeren in een acute crisis op hulp moeten wachten. Het meldpunt heet Spoed4Jeugd ZuidoostBrabant.

Lees verder

28 augustus

Meer vakantie helpt bij succesvolle...

Vanochtend aan de keukentafel, inmiddels weer twee dagen aan het werk, bedacht ik me dat ik echt vaker op vakantie moet gaan. Gisteren had ik in het kader van de voorbereiding van een aantal sessies een voorbereidingsgesprek met een klant. Ze gaf haar zorgen over het traject aan. Moeten we die gesprekken…

Lees verder

28 augustus

Nieuw opleidingsprofiel Bachelor of Nursing...

Vanuit het programma Zichtbare schakel heeft ZonMw een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een nieuw opleidingsprofiel voor de hbo Verpleegkunde. In het nieuwe profiel is meer aandacht voor het werken in de wijk en voor de ouderenzorg.

Lees verder

28 augustus

Regio IJsselland kan beleid en sturing...

Elf samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland willen hun beleid rond de transitie en transformatie goed kunnen volgen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft daarvoor twee indicatorensets ontwikkeld. 

Lees verder