29 september

Raadgever: Privacy en de decentralisaties

Hoe zorgt de gemeente voor een juiste balans tussen enerzijds het opvragen van persoonsgegevens, dat soms voor de hulpverlening noodzakelijk is, en anderzijds het borgen van de privacy van inwoners? Speciaal voor raadsleden maakte de VNG hierover een factsheet. 

Lees verder

29 september

De potentie van nudging voor...

In opdracht van ZonMw is door de Universiteit Utrecht gewerkt aan een wetenschappelijk kader voor de toepassing van nudging in de publieke gezondheidszorg. De bevindingen zijn samengevat in een rapport.

Lees verder

28 september

Website ondersteunt werkgevers bij uitvoeren...

VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben speciaal werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking aan werk willen helpen de website opnaarde100000.nl opgezet.

Lees verder

25 september

Impactprogramma Jeugd van de Nationale...

NJR PROFESSIONALS een inspirerende website met visies en ervaringen over succesvol en impactvol jeugdbeleid. Centraal staat de vraag wat de werkzame principes zijn achter Best Practices die door heel Nederland te vinden zijn. De website richt zich op gemeentelijke beleidsmakers, jeugd- en jongerenwerkers…

Lees verder

25 september

Informatieprotocol jeugdhulpaanbieders:...

Er is een nieuwe versie beschikbaar van het informatieprotocol beleidsinformatie voor jeugdhulpaanbieders. Deze versie is bedoeld voor de aanlevering van gegevens over jeugdhulpgebruik aan het CBS over het jaar 2016.

Lees verder

24 september

Flyer voor gemeenten: gebruik netwerken...

Puzzelkinderen is de term voor kinderen bij wie niet meteen duidelijk is wat er aan de hand is en welke hulp zij nodig hebben. Voor hen is in elke regio een Netwerk Integrale Vroeghulp actief. Als gemeente kunt u nog beter gebruik maken van de netwerken Integrale Vroeghulp! 

Lees verder

23 september

Nog geen overheveling voorzieningen bij...

De overheveling naar het Rijk van hulpmiddelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende cliënten met een Wlz-indicatie, gaat voorlopig niet door. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving.

Lees verder