28 oktober

Expeditie 2: Inzetbaarheid in ZZZ-teams

In navolging op Expeditie 1 ‘Verzuim in ZZZ-teams’, gaat Expeditie 2 begin volgend jaar (2016) plaatsvinden.  Afgelopen half jaar volgden we negen zorginstellingen en deden we onderzoek naar de beïnvloeding van verzuim in zelfsturende-, zelfstandige-, zelforganiserende (ZZZ) teams. De opgedane kennis en…

Lees verder

28 oktober

Hebben we wel tijd voor Lean?

Aan welke condities moet in een organisatie voldaan worden om succesvol Lean te kunnen implementeren? In ons vorige blog hebben we laten zien dat het creëren van kritische massa (= voldoende mensen die kennis hebben van Lean) niet voldoende is. Welke belemmerende factoren zien we regelmatig in de…

Lees verder

28 oktober

VNG waardeert kritisch meedenken...

De Kinderombudsman wijst er in zijn tweede rapport over de decentralisatie van de jeugdhulp op dat ouders, kinderen en professionals wederom een positief oordeel geven over de transitie en de hulp die zij ontvangen. Daarnaast geeft hij aanbevelingen die hij eerder heeft gedaan, de VNG herkent deze.

Lees verder

27 oktober

Jeugdmonitor publiceert onderzoek naar...

Het ministerie van VWS heeft het eerste nader onderzoek voor de benchmark beleidsinformatie Jeugd gepubliceerd. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Wel zijn er interessante bevindingen die meer onderzoek verdienen.

Lees verder

26 oktober

Nu beschikbaar: Notitie over...

Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen met hun accountants in gesprek over het zo goed mogelijk oplossen van problemen in de rechtmatigheid in hun onderlinge betalingsverkeer. In dit kader is het van belang om te bepalen op welke wijze de landelijke wet- en regelgeving mogelijk bijdraagt aan de…

Lees verder

24 oktober

Veilig Thuis en crisisdiensten ook voor...

Veilig Thuis en gemeentelijke crisisdiensten werken ook voor asielzoekerskinderen. Er zijn goede afspraken over de dienstverlening voor deze kinderen én hoe deze doelgroep geïndiceerd en overgedragen wordt naar de jeugdhulpverlening. 

Lees verder

23 oktober

Gefaseerde besluitvorming over ROM binnen...

De subcommissie Jeugd van de VNG wil voorlopig doorgaan met ROM en de benchmark tot en met 2017. Deze periode dient voor verdieping en verbinding met de trajecten rond integrale bekostiging en harmonisatie outcome Jeugd.

Lees verder