02 februari

Nieuw programma door Mariekewerkt:...

Ons onderzoek toonde aan dat verzuim beinvloed wordt door het werken in zelfsturende teams. Ook werd duidelijk dat de wijze waarop teams ingericht worden van invloed is op de hoogte van het verzuim. Om hier meer over te weten te komen en ervaringen in op te doen, start op 22 februari ons nieuwe programma…

Lees verder