20 oktober

Kamermoties brengen decentralisatie...

De Tweede Kamer nam 13 oktober een aantal moties aan over de Wmo en de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding. Twee van de moties staan op gespannen voet met de afspraken tussen het Rijk en gemeenten over de komende decentralisaties. Vooral de keuze voor een doeluitkering brengt de uitvoerbaarheid…

Lees verder