26 april

Kritiek op bestuursakkoord

Het bestuursakkoord over de overheveling van zorgtaken naar de Wmo en de wijzigingen in de werkvoorziening voor arbeidsgehandicapten, krijgt flinke kritiek. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stelt dat de continuiteit en rechtszekerheid van de zorg en ondersteuning in gevaar komen. Mensen…

Lees verder

14 april

Uitstel bezuinigingen

De voorgenomen bezuiniging op het Passend Onderwijs (PO) wordt later en geleidelijker ingevoerd. Het kabinet wil hiermee een zorgvuldige invoering van het PO bevorderen. De bezuiniging start nu in 2013 met een bedrag van 100 miljoen euro. Dit bedrag loopt in 2014 op naar 200 miljoen euro en is vanaf…

Lees verder