20 oktober

Kamermoties brengen decentralisatie AWBZ-begeleiding in gevaar

De Tweede Kamer nam 13 oktober een aantal moties aan over de Wmo en de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding. Twee van de moties staan op gespannen voet met de afspraken tussen het Rijk en gemeenten over de komende decentralisaties.

Vooral de keuze voor een doeluitkering brengt de uitvoerbaarheid van de decentralisatie in gevaar. De VNG verwacht op korte termijn overleg te voeren met het kabinet over de ontstane situatie.

Verkokerd budget
Volgens een van de aangenomen moties moet bij overheveling van AWBZ-taken naar de Wmo het geld via een zogenoemde doeluitkering naar gemeenten gaan. Dat betekent verkokerde geldstromen waardoor het voor gemeenten onmogelijk wordt om integraal Wmo-beleid te voeren.

De bezuiniging die het Rijk aan de decentralisatie koppelt, is alleen haalbaar als gemeenten beleidsvrijheid hebben en beschikken over één ontkokerd Wmo-budget.

Dubbel toezicht
De andere motie stelt dat de toezichthoudende taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de Wmo behouden moet blijven. Volgens de Bestuursafspraken wordt die IGZ-taak afgeschaft omdat dit tot dubbel toezicht leidt.

Probleem met uitvoerbaarheid
Als het kabinet de moties uitvoert, ontstaat een groot probleem. Volgens een clausule uit de Bestuursafspraken staan de afspraken opnieuw ter discussie als tijdens het wetstraject zaken worden gewijzigd die de uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar brengen.

Meer informatie

    Bestuursafspraken 2011-2015
    VNG-themapagina Van AWBZ naar Wmo

Bron: http://www.vng.nl

Het laatst bijgewerkt op, 20 oktober 2011 14:46

0 Reacties

  • Plaats reactie {author} Geplaatst door: 0/24

    Wees de eerste om een discussie te starten.