17 oktober

Onderzoek Amsterdamse zedenzaak: “Een gemiste kans”

Het werk van de commissie Gunning zit er op. Belangrijk werk, omdat de Amsterdamse zedenzaak veel ophef heeft veroorzaakt. De ophef speelt niet alleen in Amsterdam. Ook bij de kinderopvang in mijn wijk in Brabant is gesproken over het incident. 'Iedereen staat op scherp.' Het is dus mooi dat er zo snel onderzoek verricht is en dat er uitspraken gedaan zijn over de oorzaken en hoe we het in de toekomst kunnen 'voorkomen.' Het is een deugdelijk rapport waarin vanuit een zeer brede context gekeken is naar dit 'incident'.

Echter, wie heeft er nu geleerd van dit onderzoek? Als je het rapport leest, leer je veel over de betrokken partijen, over het signaleren van misbruik en over de moeilijkheid ervan. Ook kunnen alle kinderdagverblijven de aanbevelingen opvolgen. Aanbevelingen zijn onder meer: altijd meer dan een pedagogisch medewerker op de groep en een betere screening van nieuwe medewerkers. Ook is het belangrijk om beter samen te werken om signalen te bundelen en met elkaar te delen. Het is al met al een vruchtbaar rapport. Maar, als je de vraag stelt: wie er het meeste van geleerd heeft, zou ik als antwoord geven: de commissie Gunning zelf! Zij zijn op ontdekkingstocht gegaan en zijn tot inzichten gekomen en hebben deze met het veld gedeeld.

Gemiste kans. Is dit nu niet een gemiste kans? Zou het niet veel waardevoller zijn geweest als de betrokken partijen mede-onderzoeker waren geweest in plaats van dat ze nu 'aan de zij-lijn' hebben gewacht op het rapport van de commissie? Ja, het is een gemiste kans. Door het rapport en de aanbevelingen zullen de betrokkenen niet meer met elkaar gaan samenwerken, eerder of beter gaan signaleren, laat staan dat de aanbevelingen (die door het veld soms als een "non-oplossing" worden gezien) worden opgevolgd.  Ze zijn niet 'van het veld' zelf en worden mogelijk als niet passend ervaren. Er verandert niets.

Gezamenlijk inzicht Hoe zou het geweest zijn als de betrokken partijen, zoals de GGD, de pedagogisch medewerkers van de dagopvang en de directeur, gezamenlijk een reconstructie hadden gemaakt van de situatie? We hadden ze samen kunnen brengen en kunnen laten vertellen wat er achtereenvolgens gebeurd was (=reconstrueren). Samen hadden ze inzicht verworven in bijvoorbeeld hoe het komt dat de signalen niet adequaat opgepakt zijn. Door er over in gesprek te zijn onstaat een gezamenlijk inzicht in oorzaken en hoe het komt dat het systeem van partijen onvoldoende samenwerkt. Elke partij (de individuele professional) krijgt inzicht in zijn/ haar doen en laten in dit soort situaties. Zo zal duidelijk zijn dat er tussen partijen beelden bestaan en verwachtingen zijn die eerder onuitgesproken waren. Door het reconstrueren en doen van gezamenlijk onderzoek, worden deze verwachtingen en onuitgesproken zaken met elkaar gedeeld. Afspraken over hoe het anders kan, worden ter plekke met elkaar gemaakt. Dit is een basis om het de volgende keer anders te doen. De aanbevelingen worden hiermee geformuleerd door het veld en voor het veld en daarmee zijn ze per definitie krachtiger en meer passend.

Blamefree. Uiteraard is een belangrijke voorwaarde voor het doen van een reconstructie, dat er een 'blamefree' manier van evalueren bestaat. De vraag: "Wie valt er wat te verwijten?" is 'dodelijk' en zal tot verdedigend en ontkennend gedrag leiden en niet tot leren.

Evalueren en veranderen Begrijp me niet verkeerd, deze blog is geen verwijt naar de commissie Gunning want zij heeft haar werk goed gedaan. Bovendien is het een zeer beladen en gevoelig onderwerp waardoor het doen van een reconstructie "een zware dobber" is. Maar, het veld had tijdens de evaluatie anders betrokken kunnen worden waardoor de kans groter zou zijn dat het in de toekomst niet meer zo ver zou komen.

Andere incidenten. In dit blog heb ik het voorbeeld gebruikt van de Amsterdamse zedenzaak, maar ik had ook ander incident onderzoek als voorbeeld kunnen nemen, zoals het onderzoek naar Savanna, het Maasmeisje & Harreveld. Helaas gaat er nog teveel niet goed. Laten we dan niet alleen evalueren en rapporteren, maar vooral ook met elkaar LEREN.

Meer weten over de methodiek van Reconstructie en Blamefree evaluation? Lees op de site van 0/24 Research & Organization Development over #Alert organiseren

 

Het laatst bijgewerkt op, 19 juni 2013 8:32

0 Reacties

  • Plaats reactie {author} Geplaatst door: 0/24

    Wees de eerste om een discussie te starten.