Partners in creating a future

Dit zijn de partners van 0/24 Research & Organization Development. Bovendien werken we samen met een aantal enthousiaste collega's in een netwerk.

Hans Jansen

Hans begeleidt, adviseert en ondersteunt organisaties en medewerkers bij hun ontwikkeling. Hij helpt hen bij het doorgronden en hanteren van de dynamische en soms complexe wereld waarin zij verkeren. Zo ontstaat er ruimte om te groeien. Wat drijft organisaties en waar gaan de mensen in die organisaties voor? Wat maakt hen bijzonder of uniek? En wat betekent dat voor het werk en, vooral, voor de klanten voor wie zij zich inzetten? Dit zijn vragen die Hans zich in zijn werk met enige regelmaat stelt. En wat hem zelf drijft? De betrokkenheid bij de samenleving en het willen bijdragen aan het maatschappelijk nut van zijn klanten.

Marieke Wilke

Vanuit de motivatie: "Het kan anders, beter of leuker in onze samenleving", wordt Marieke gedreven. Marieke begeleidt organisaties en medewerkers bij hun ontwikkeling. Door samen met klanten in het maatschappelijke veld een passende aanpak te maken, ontstaat er beweging. Marieke is gepromoveerd organisatie psycholoog en daarmee gespecialiseerd in (gedrags) verandering in organisaties. Zij werkt in de rol van interventiekundige, veranderkundig- adviseur- coach en onderzoeker.

Joris Veldmaat

Joris geniet van de dynamiek en beweging, bij klanten, professionals en organisaties. Met een nuchtere, eerlijke en directe benaderingswijze weet hij verbindingen en samenwerkingsmogelijkheden tot stand te brengen. Als adviseur, interim-manager en projectmanager binnen Wmo, GGZ, AWBZ, OGGz en jeugdzorg, ondersteunt Joris organisaties binnen het complexe veld van transformatie, decentralisatie, scheiden van wonen en zorg, zorgpaden en zorgarrangementen. Ervaring op de werkvloer en in diverse managementfuncties binnen de verschillende sectoren, maakt dat Joris snapt waar het over gaat.

Karin Castelijn

Karin adviseert en ondersteunt (overheids-)organisaties bij het omzetten van voorgenomen veranderingen in concrete zichtbare resultaten. De combinatie van haar bèta- en alfa-kant is kenmerkend voor de wijze waarop ze dat doet: een scherpe analyse om tot de essentie te komen, het concreet maken van het beoogde resultaat en het in beweging brengen van mensen. Karin heeft ruim 14 jaar ervaring met proces-en organisatieverandering en is Lean Six Sigma black belt i.o. Zij richt zich met name op samenwerkingsvraagstukken in en tussen organisaties en verandertrajecten waarin efficiencyverbetering en klantgerichter werken samenkomen.