Mogen wij uw aandacht voor WIJ? Nee dit is géén taalfout. En nee,  dit is zeker géén persoonlijke narcistische kreet voor aandacht. Hoe fijn een beetje aandacht af en toe ook kan zijn Nee, met dit stukje vragen wij aandacht voor een nieuw initiatief. WIJ staat voor Werken vanuit Identiteit in de Jeugdzorg. Het is een platform dat een bijdrage wil leveren aan krachtige organisaties rond de zorg voor onze kinderen. Dit doen we vanuit de visie dat een identiteit gedreven aanpak juist nu kansen biedt.    WIJ is een initiatief dat wil inspireren en discussie wil aanzwengelen over de actuele veranderingen in de jeugdzorg. Dit whitepaper is hier slechts een onderdeel van. U zult WIJ ook gaan tegenkomen in de vorm van discussiedagen of werkbijeenkomsten waar wij samen met het veld aan de slag gaan.   Interessant? Download het whitepaper hier om er meer…

Hell, J. & Wilke, M.J.L. (9-12-2004). New Deal. Financieel Dagblad, pag. 13. Wilke, M.J.L. (2004). Werkgever in vergrijzend Nederland, HR advies, pagina 21. Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (2000). Fairness judgements of ability and performance differences in workgroups. European  journal of Work and Organizational Psychology. Van Dijk, E., Wilke, H., Wilke, M., & Metman, L. (1999). What information do we use in social dilemmas? Environmental uncertainty and the employment of coordination rules. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 109-135. Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (1999). De rol van attributie en beloning bij prestatieverschillen in teams. In R.M. Meertens, R. Vermunt, J.B.F. de Wit & J.Ybema, , A. Pruyn, W. Otten, & R. Meertens. Sociale Psychologie & haar toepassingen, 13, 143-158, Delft: Eburon. Wilke,…

Dankzij strikte procedures weet iedereen in de operatiekamer wat hem of haar te doen staat. Maar de grillige werkelijkheid is niet helemaal in procedures te vatten. Alertheid en adequaat reageren op het onvoorspelbare zijn wel te oefenen. Een routineklus, zo'n baarmoederverwijdering." Zo duidt de specialist de operatie. De time-out-procedure wordt gestart: chirurg controleert met het operatieteam of alle gegevens juist zijn en alle voorbereidingen zijn getroffen. Naam patiënt: mevrouw Van Emmeren. Geboortedatum: 15 september 1958 Allergieën: geen. Röntgenfoto's: niet van toepassing. De operatie start. Na zo'n vijf minuten vraagt de anesthesist aan het operatieteam: 'Kan het?' (ofwel: kan de patiënt met de benen omhoog gelegd worden). En dan gebeurt het. De benen van de patiënt op de operatietafel vliegen in de lucht en nemen de instrumenttafel…

 < 1 2
Pagina 2 van 2