Beste Marieke,

Dank voor je brief en je denkklonten. Mooi om te lezen.

Ik ben het met je eens dat de opbrengsten van een teamsessie beïnvloed worden wanneer niet iedereen van het team aanwezig is. Je kan dan niet het geheel coachen, omdat teveel teamleden gemist hebben wat er is gebeurd in een subgroep van het team. Teamleden die afwezig waren vragen wat er gebeurd is de vorige keer waardoor je gaat herhalen, ze snappen grapjes die op de vorige bijeenkomst sloegen niet en ongewild krijg je een wij/zij verdeling van teamleden die er wel bij waren en die het gemist hadden. De gedeelde sessies helpen een team juist om gezamenlijk nieuwe ervaringen op te doen en daarvan samen te leren, samen te werken en zelf te sturen. Zeker als er emoties worden gedeeld en er dingen verteld worden die niet eerder gedeeld werden.

De invloed van emoties. Zo was ik bij een thuiszorgteam waarin iemand...

Hoi Manou,

Mooie en levendige ervaringen beschrijf je. Ik lees in je eerste ervaring dat het eigenaarschap in het team ging schuiven (sommigen vonden dat het verplicht moest zijn en anderen niet). Zou het ook kunnen zijn dat het eigenaarschap niet verschuift, maar dat iedereen eigenaarschap verschillend vertaalt, bijvoorbeeld in verplicht/ niet verplicht. Hierbij kunnen mensen zich in beide gevallen toch evenveel eigenaar voelen? Zie jij dat ook zo?

Ik zou graag willen beginnen door in deze brief toch nog even terug te gaan naar het belang van eigenaarschap in teams. Ik wil ook iets zeggen over hoe je eigenaarschap kunt beïnvloeden.

‘eigen-aar.’ Volgens mij is de kans groot dat mensen meer in actie komen wanneer het ‘hun eigen-aar’ betreft, zoals jij laatst al zei. Dus als het ‘je eigen straatje’ is waar je elke dag overheen moet lopen en wat lastig is als dat vies is of wat dan ook....

IK & Bureaucratie in organisaties. Heeft u al eens regels opgesteld omdat u er met uw huisgenoot niet uit kwam in het huishouden? Heeft u wel eens afspraken op papier gezet waar u vervolgens nooit meer naar omgekeken heeft? Heeft u in uw dagelijks leven wel eens omslachtige oplossingen bedacht die bij u zelf (administratie)druk veroorzaakten?

Ik wel. Zo heb ik tijdens mijn promotieonderzoek een literatuur (database) opgezet. Achteraf begrijp ik niet waarom ik dat heb gedaan en hoe het mij geholpen heeft. Het heeft me in ieder geval veel tijd gekost.

We geven onze omgeving de schuld

Ik merk als organisatie adviseur dat er in organisaties vaak geklaagd wordt over de grote mate van bureaucratie. De overheid krijgt de schuld. Zij zou administratiedruk veroorzaken. Als je dan voorlegt dat je als organisatie tot op zekere hoogte kunt kiezen om volgzaam te zijn of op je eigen manier volgend...

Hell, J. & Wilke, M.J.L. (9-12-2004). New Deal. Financieel Dagblad, pag. 13.

Wilke, M.J.L. (2004). Werkgever in vergrijzend Nederland, HR advies, pagina 21.

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (2000). Fairness judgements of ability and performance differences in workgroups. European  journal of Work and Organizational Psychology.

Van Dijk, E., Wilke, H., Wilke, M., & Metman, L. (1999). What information do we use in social dilemmas? Environmental uncertainty and the employment of coordination rules. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 109-135.

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (1999). De rol van attributie en beloning bij prestatieverschillen in teams. In R.M. Meertens, R. Vermunt, J.B.F. de Wit & J.Ybema, , A. Pruyn, W. Otten, & R. Meertens. Sociale Psychologie & haar toepassingen, 13, 143-158, Delft: Eburon.

Wilke, M., Rutte, C., Knippenberg, A., &...

Dankzij strikte procedures weet iedereen in de operatiekamer wat hem of haar te doen staat. Maar de grillige werkelijkheid is niet helemaal in procedures te vatten. Alertheid en adequaat reageren op het onvoorspelbare zijn wel te oefenen.

Een routineklus, zo'n baarmoederverwijdering." Zo duidt de specialist de operatie. De time-out-procedure wordt gestart: chirurg controleert met het operatieteam of alle gegevens juist zijn en alle voorbereidingen zijn getroffen. Naam patiënt: mevrouw Van Emmeren. Geboortedatum: 15 september 1958 Allergieën: geen. Röntgenfoto's: niet van toepassing.

De operatie start. Na zo'n vijf minuten vraagt de anesthesist aan het operatieteam: 'Kan het?' (ofwel: kan de patiënt met de benen omhoog gelegd worden). En dan gebeurt het. De benen van de patiënt op de operatietafel vliegen in de lucht en nemen de instrumenttafel mee. Kennelijk heeft de anesthesist...