Beste Marieke,

Dank voor je brief en je denkklonten. Mooi om te lezen.

Ik ben het met je eens dat de opbrengsten van een teamsessie beïnvloed worden wanneer niet iedereen van het team aanwezig is. Je kan dan niet het geheel coachen, omdat teveel teamleden gemist hebben wat er is gebeurd in een subgroep van het team. Teamleden die afwezig waren vragen wat er gebeurd is de vorige keer waardoor je gaat herhalen, ze snappen grapjes die op de vorige bijeenkomst sloegen niet en ongewild krijg je een wij/zij verdeling van teamleden die er wel bij waren en die het gemist hadden. De gedeelde sessies helpen een team juist om gezamenlijk nieuwe ervaringen op te doen en daarvan samen te leren, samen te werken en zelf te sturen. Zeker als er emoties worden gedeeld en er dingen verteld worden die niet eerder gedeeld werden.

De invloed van emoties. Zo was ik bij een thuiszorgteam waarin iemand...

Hoi Manou,

Mooie en levendige ervaringen beschrijf je. Ik lees in je eerste ervaring dat het eigenaarschap in het team ging schuiven (sommigen vonden dat het verplicht moest zijn en anderen niet). Zou het ook kunnen zijn dat het eigenaarschap niet verschuift, maar dat iedereen eigenaarschap verschillend vertaalt, bijvoorbeeld in verplicht/ niet verplicht. Hierbij kunnen mensen zich in beide gevallen toch evenveel eigenaar voelen? Zie jij dat ook zo?

Ik zou graag willen beginnen door in deze brief toch nog even terug te gaan naar het belang van eigenaarschap in teams. Ik wil ook iets zeggen over hoe je eigenaarschap kunt beïnvloeden.

‘eigen-aar.’ Volgens mij is de kans groot dat mensen meer in actie komen wanneer het ‘hun eigen-aar’ betreft, zoals jij laatst al zei. Dus als het ‘je eigen straatje’ is waar je elke dag overheen moet lopen en wat lastig is als dat vies is of wat dan ook....

Hallo Marieke,
Wat leuk om een brief van jou te ontvangen!

Ik herken de worsteling wat betreft het contracteren van een team en wie eigenaar is. Het is het team dat opdrachtgever is en dus ook eigenaar in mijn beleving. De groepsdynamiek maakt het echter lastig voor het team om het ook zo te (blijven) voelen. Zo ging ik onlangs goedgemutst naar een eerste bijeenkomst met een team vanuit dezelfde veronderstelling die jij doet: het gehele team is opdrachtgever. Ik was daarom erg benieuwd of zij het net zoals hun manager nodig vonden om teamcoaching te doen, welke problemen zij ondervonden en of dat dezelfde waren als wat hun manager mij verteld had. Daarbij bedacht ik me dat het hele team volmondig ‘ja’ moest zeggen tegen niet alleen het aanbod van teamcoaching maar ook tegen mij als teamcoach. Ik besloot dan ook spontaan om van elk teamlid een beetje te houden. Dat moet toch lukken,...

Brief 1: Eigenaarschap in zelfsturende teams

maandag, 16 november, 2015 Geplaatst in Publicaties

Beste Manou,

Onlangs maakten we de afspraak om ervaringen met het begeleiden van organisaties die werken in ZZZ-teams uit te gaan wisselen. Ik noem het trouwens voor het gemak ZZZ-teams. Hiermee bedoel ik zelfsturende, zelforganiserende en zelfstandige teams in organisaties. In dit soort teams voeren medewerkers meer regie op hun eigen proces; Ze nemen meer verantwoordelijkheid en hebben ruimte- en regelvermogen om het voor hun klanten op hun manier goed te kunnen doen.

Ik vind het spannend om brieven te schrijven. Het voelt kwetsbaarder dan wanneer ik als beschouwende adviseur over mijn ervaringen in het werk schrijf zoals met blogs en artikelen. Tegelijkertijd past deze kwetsbaarheid ook bij de mensen met wie wij werken, mensen in teams en organisaties die bezig zijn met een ontwikkeling naar meer eigen regie op de werkvloer. Zij zullen ook mogelijk kwetsbaarheid, zoeken en het...

 

Toen ik in 2000 promoveerde op onderzoek naar het werken in zelfsturende teams, waren zelfsturende teams ‘hot’ in het bedrijfsleven. Er bestonden echter grote vragen over de mate waarin mensen zelfstandig in een team kunnen werken, laat staan geheel zelfsturend kunnen zijn. Ik weet nog dat ik bij een grote productiemaatschappij op bezoek was en dat ze mij de vraag stelden: Kunnen medewerkers van een laag niveau die nog nooit in een team echt samengewerkt hebben, wel zelfstandig of zelfs zelfsturend werken? Iedereen heeft toch een directe baas nodig die beslissingen kan nemen?

 

Vertrouwen in teamwerk in de zorg

Inmiddels, bijna vijftien jaar later, zijn veel organisaties in de zorg bezig met een verandering naar zelfstandige teams en is er vertrouwen dat dit resulteert in succes. Buurtzorg heeft hier vermoedelijk sterk aan bijgedragen door te laten zien dat het werken in...

IK & Bureaucratie in organisaties. Heeft u al eens regels opgesteld omdat u er met uw huisgenoot niet uit kwam in het huishouden? Heeft u wel eens afspraken op papier gezet waar u vervolgens nooit meer naar omgekeken heeft? Heeft u in uw dagelijks leven wel eens omslachtige oplossingen bedacht die bij u zelf (administratie)druk veroorzaakten?

Ik wel. Zo heb ik tijdens mijn promotieonderzoek een literatuur (database) opgezet. Achteraf begrijp ik niet waarom ik dat heb gedaan en hoe het mij geholpen heeft. Het heeft me in ieder geval veel tijd gekost.

We geven onze omgeving de schuld

Ik merk als organisatie adviseur dat er in organisaties vaak geklaagd wordt over de grote mate van bureaucratie. De overheid krijgt de schuld. Zij zou administratiedruk veroorzaken. Als je dan voorlegt dat je als organisatie tot op zekere hoogte kunt kiezen om volgzaam te zijn of op je eigen manier volgend...

Mensen laten zich niet veranderen: dit is toch een open deur? Natuurlijk veranderen mensen niet omdat het van anderen moet. Toch is het vreemd dat ik, ‘ondanks dat dit een open deur is’, vaak de vraag van klanten krijg om een traject te begeleiden met als doel om anderen in de organisatie te veranderen. Een bestuurder die bijvoorbeeld de vraag stelt of ik de directeuren kan begeleiden bij het beter of anders sturen of een manager die wil dat medewerkers zelfstandiger gaan werken.

De adviseur als knecht

Stel nu: ik ben een ijverige adviseur die precies doet wat mijn klanten van mij vragen. Dan ga ik met medewerkers aan de slag. Ik ben als ‘knecht’ van mijn klant mensen aan het veranderen. Ik ga bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren waarin ik medewerkers laat inzien dat ze het anders moeten doen. Ik kan hen vertellen hoe de wereld er om hen heen uit gaat zien en dat dit een verandering...

 1 2 > 
Pagina 1 van 2