Toen ik in 2000 promoveerde op onderzoek naar het werken in zelfsturende teams, waren zelfsturende teams ‘hot’ in het bedrijfsleven. Er bestonden echter grote vragen over de mate waarin mensen zelfstandig in een team kunnen werken, laat staan geheel zelfsturend kunnen zijn. Ik weet nog dat ik bij een grote productiemaatschappij op bezoek was en dat ze mij de vraag stelden: Kunnen medewerkers van een laag niveau die nog nooit in een team echt samengewerkt hebben, wel zelfstandig of zelfs zelfsturend werken? Iedereen heeft toch een directe baas nodig die beslissingen kan nemen?

 

Vertrouwen in teamwerk in de zorg

Inmiddels, bijna vijftien jaar later, zijn veel organisaties in de zorg bezig met een verandering naar zelfstandige teams en is er vertrouwen dat dit resulteert in succes. Buurtzorg heeft hier vermoedelijk sterk aan bijgedragen door te laten zien dat het werken in...

Hell, J. & Wilke, M.J.L. (9-12-2004). New Deal. Financieel Dagblad, pag. 13.

Wilke, M.J.L. (2004). Werkgever in vergrijzend Nederland, HR advies, pagina 21.

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (2000). Fairness judgements of ability and performance differences in workgroups. European  journal of Work and Organizational Psychology.

Van Dijk, E., Wilke, H., Wilke, M., & Metman, L. (1999). What information do we use in social dilemmas? Environmental uncertainty and the employment of coordination rules. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 109-135.

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (1999). De rol van attributie en beloning bij prestatieverschillen in teams. In R.M. Meertens, R. Vermunt, J.B.F. de Wit & J.Ybema, , A. Pruyn, W. Otten, & R. Meertens. Sociale Psychologie & haar toepassingen, 13, 143-158, Delft: Eburon.

Wilke, M., Rutte, C., Knippenberg, A., &...