Brief 3: Eigenaarschap in zelfsturende teams door ‘klonten’

Hoi Manou,

Mooie en levendige ervaringen beschrijf je. Ik lees in je eerste ervaring dat het eigenaarschap in het team ging schuiven (sommigen vonden dat het verplicht moest zijn en anderen niet). Zou het ook kunnen zijn dat het eigenaarschap niet verschuift, maar dat iedereen eigenaarschap verschillend vertaalt, bijvoorbeeld in verplicht/ niet verplicht. Hierbij kunnen mensen zich in beide gevallen toch evenveel eigenaar voelen? Zie jij dat ook zo?

Ik zou graag willen beginnen door in deze brief toch nog even terug te gaan naar het belang van eigenaarschap in teams. Ik wil ook iets zeggen over hoe je eigenaarschap kunt beïnvloeden.

‘eigen-aar.’ Volgens mij is de kans groot dat mensen meer in actie komen wanneer het ‘hun eigen-aar’ betreft, zoals jij laatst al zei. Dus als het ‘je eigen straatje’ is waar je elke dag overheen moet lopen en wat lastig is als dat vies is of wat dan ook. Dus als mensen zich eigenaar van het teamresultaat voelen, dan gaan ze er harder voor lopen en wellicht is het ook leuker? Het is meer van jezelf. Dit zien we natuurlijk ook terug in verandertrajecten. Als iemand zich geen eigenaar voelt van de verandering/ beweging die doorgemaakt moet worden, dan komt hij zij niet in beweging en wordt het geen succes.

‘klonten.’ Hoe wordt een teamlid nu eigenaar van een resultaat of wil hij/ zij zich laten coachen, zoals in jouw voorbeeld? Voor een antwoord op deze vraag, moest ik ineens denken aan de opleiding die jij en ik bij Edu Feldman hebben gevolgd over ‘denkadviseren.’ Edu beschrijft dat iemand een klant wordt en gaat vragen en zoeken naar hulp wanneer er sprake is van zeven ‘klonten’: ‘De klonten van de klant.’ Een van de klonten is dat je een ‘misstand’ ervaart als persoon. Een misstand is dat je vindt dat het anders moet, of althans een situatie bestaat die niet wenselijk is. En een tweede klont is dat jij degene (en de enige bent) die daar iets aan kan doen. Dit sluit aan bij mijn eerdere voorbeeld van mijn eigen huis. Dus, niemand anders dan ik gaat regelen dat mijn huis geschilderd wordt. Ik kom dan dus in actie.

op zoek naar de ‘klonten.’ Hoe kom je nu met begeleiding/coaching bij ‘die klonten’? Door op zoek te gaan naar waar iemands ‘misstand zit of wat hij/ zij echt anders wenst.’ Dit kan voor het ene teamlid zijn dat hij het idee heeft er in het team alleen voor te staan. Voor een ander kan dat het gevoel zijn geen invloed uit te kunnen oefenen op het teamresultaat. Weer een ander voelt zich niet serieus genomen door het team etc. etc. Er ontstaat eigenaarschap door deze persoonlijke misstanden te kennen en ruimte te geven in teamcoaching om ieder zijn vraagstuk aan de orde te hebben. Het is dus volgens mij niet mogelijk om je in teamcoachingstrajecten te laten vervangen door elkaar, omdat ieder zijn persoonlijke misstand/ verhaal heeft.

Ik ben benieuwd naar hoe jij hier naar kijkt. Hoe zie jij de effecten van het ontbreken van eigenaarschap en kan het zonder eigenaarschap. Wat maakt het zo lastig om eigenaarschap te krijgen in teams, blijft een boeiende vraag.

In afwachting, Marieke

Brief 2:http://www.0-24rod.nl/publicaties/vervolg/brief_2_eigenaarschap_in_zelfsturende_teams_in_de_rol_als_coach

Brief 1:http://www.0-24rod.nl/publicaties/vervolg/beste_manou_brief_1

 

 

Het laast bijgewerkt op, 20 december 2015 20:28