Publicaties voor 2005

Hell, J. & Wilke, M.J.L. (9-12-2004). New Deal. Financieel Dagblad, pag. 13.

Wilke, M.J.L. (2004). Werkgever in vergrijzend Nederland, HR advies, pagina 21.

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (2000). Fairness judgements of ability and performance differences in workgroups. European  journal of Work and Organizational Psychology.

Van Dijk, E., Wilke, H., Wilke, M., & Metman, L. (1999). What information do we use in social dilemmas? Environmental uncertainty and the employment of coordination rules. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 109-135.

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (1999). De rol van attributie en beloning bij prestatieverschillen in teams. In R.M. Meertens, R. Vermunt, J.B.F. de Wit & J.Ybema, , A. Pruyn, W. Otten, & R. Meertens. Sociale Psychologie & haar toepassingen, 13, 143-158, Delft: Eburon.

Wilke, M., Rutte, C., Knippenberg, A., & Lieshout, D. van (1998). Billijkheidspercepties van inspanningsverschillen in teams: de rol van financiële waardering, taakwaarde en groepswaarde. In W. Otten, R.M. Meertens, R. Vermunt, & J.B.F. de Wit. Sociale Psychologie & haar toepassingen, 12, 107-122, Delft: Eburon

Wilke, M., Rutte, C., & Knippenberg, A. van. (1997). Sociaal-motivationele aspecten van competentie en prestatie. In D. Daamen, A. Pruyn, W. Otten, & R. Meertens (Eds.), Sociale Psychologie & haar toepassingen, 11, (147-159), Delft: Eburon.

Rutte, C.G. & Wilke, M. (1997). De kantjes eraf lopen in teams. Gedrag en Organisatie, 6, 328-340.

Wilke, M., Rutte, C.G. & Bornstein, G. (1996). Reduction of environmental risk as a public good. In W.B.G. Liebrand & D.M. Messick (Eds.), Frontiers in Social Dilemmas Research (157-164), Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Wilke, M. (2000). Een schaduwzijde van teamwerk belicht. HRM in de Praktijk.

Overige Publicaties

Loode, M. (2000). Voorkom verzuim en ontevredenheid; een promotie-onderzoek van M. Wilke. In: Specifiek, september.

Mooij, R. (2000). Trekken of drukken: proefschrift over de moeizame samenwerking in teams van Marieke Wilke. In: Communicatie, 6, 20-21.

Tjallema, J. (2000). Prestatieverschillen in teams; P&O onderzoek van Wilke, M. In: Gids voor personeelsmanagement; het thema belonen, 79,

52-54.

Willemse, J. (2000). Sfeer in team belangrijker dan geld; promotie-onderzoek van M. Wilke, FNV Kader, 3, 6-9.

Windt, J. (2000). Prestatieloon voor teams werkt tegengesteld; een proefschrift van M. Wilke In: Mens en Werk, 4, 18-19.

Diverse Landelijke en Regionale kranten, zoals het NRC (11 april 2000), De Volkskrant (12 april).

Het laast bijgewerkt op, 14 mei 2013 16:53